Čo nové prináša program ABBYY FineReader

Vylepšená rýchlosť a kvalita OCR

 • Dokumenty sa teraz spracujú rýchlejšie a text sa rozozná ešte presnejšie.
 • Zachová sa viac pôvodného formátovania, keďže program teraz rozpozná grafy a diagramy s väčšou presnosťou.
 • Pridali sme nové jazyky OCR: matematické symboly (používané na rozpoznanie jednoduchých jednoriadkových vzorcov) a symboly anglického prepisu.

Vytvorenie a konverzia súborov PDF

 • Vylepšená konverzia súborov PDF s textovou vrstvou: program použije pôvodnú textovú vrstvu, ak je k dispozícii.
 • Program ABBYY FineReader teraz môže vytvoriť súbory PDF z dokumentov balíka Office, ako sú *.docx, *.xlsx, *.rtf a pod. a skombinuje viacero súborov do jedného súboru PDF.

Práca so súbormi PDF

Program teraz obsahuje výkonný nástroj na prácu so súbormi PDF, pomocou ktorého môžete:

 • Upravovať rôzne typy súborov PDF (vrátane tých, ktoré obsahujú iba skeny) bez potreby rozpoznať alebo skonvertovať celý dokument.
 • Zobraziť súbory PDF, vyhľadávať v súboroch PDF a zvýrazniť fragmenty textu.
 • Pridať k súborom PDF komentáre a poznámky a odpovedať na komentáre iných ľudí.
 • Vyplniť a uložiť formuláre vo formáte PDF.
 • Zobraziť a upraviť metadáta.
 • Nájsť a odstrániť citlivé informácie z hlavného textu a z komentárov, záložiek a metadát dokumentu.
 • Pridať do svojich dokumentov číslovanie Bates.
 • Podpisovať svoje dokumenty digitálnym podpisom.

Porovnávanie dokumentov

 • Teraz môžete porovnať dve verzie rovnakého dokumentu, ktoré nemusia byť v rovnakom formáte. Napríklad môžete porovnať textovú verziu a obrázok, dokument PDF a sken a pod.

Spracovanie súborov PDF po dávkach

 • Vytvoriť súbory PDF zo súborov v rôznych formátoch.
 • Spracujte súbory PDF po dávkach: vytvorte súbory PDF kompatibilné s formátom PDF/A, zmenšite veľkosť svojich dokumentov, vylepšite kvalitu obrázkov dokumentu, chráňte súbory PDF heslami a natrvalo vymažte citlivé informácie.

Chceme poďakovať všetkým používateľom, ktorí nám poskytli spätnú väzbu a pomohli nám vylepšiť program. Dúfame, že vďaka novej kombinácii výkonných funkcií OCR a PDF bude program ABBYY FineReader pre vás ešte užitočnejší.

11/2/2018 4:19:56 PM


Please leave your feedback about this article