Integrácia s programom Windows Prieskumník

Program ABBYY FineReader sa integruje s programom Windows Prieskumník. V dôsledku toho sa príkazy programu ABBYY FineReader zobrazia po kliknutí pravým tlačidlom myši na súbor v niektorom z podporovaných formátov, čo umožňuje otvárať a upravovať dokumenty PDF, vykonávať rozpoznávanie OCR súborov so snímkami, konvertovať súbory, zlučovať viaceré súbory do jedného súboru PDF a porovnávať súbory.

Otvorenie a spracovanie súboru PDF priamo z programu Windows Prieskumník:

 1. V programe Windows Prieskumník vyberte jeden alebo viacero súborov PDF.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor(y) a vyberte jeden z nasledujúcich príkazov:
  • Upraviť pomocou programu ABBYY FineReader 14 otvorí súbory PDF v programe PDF Editor
   Ďalšie informácie o práci s dokumentmi PDF v programe PDF Editor nájdete v časti Práca s dokumentmi PDF.
  • Konvertovať pomocou programu ABBYY FineReader 14 - konvertuje súbory PDF do rôznych formátov:
   • Konvertovať na prehľadávateľný dokument PDF
   • Konvertovať na dokument PDF obsahujúci iba snímky
   • Konvertovať na dokument programu Microsoft Word
   • Konvertovať na dokument programu Microsoft Excel
   • Konvertovať do iného formátu
  • Otvoriť v editore OCR otvorí súbory PDF v programe OCR Editor.
   Ďalšie informácie o práci s programom OCR Editor nájdete v časti Práca s programom OCR Editor.
   Ak vyberiete v programe Windows Prieskumník viacero súborov, kliknutím na Konvertovať pomocou programu ABBYY FineReader 14 v ponuke skratiek sa otvorí okno Nová úloha. Ďalšie informácie o dostupných nastaveniach konverzie nájdete v časti Vytváranie dokumentov PDF, Vytváranie dokumentov programu Microsoft Word, Vytváranie dokumentov programu Microsoft Excel a Iné formáty.
  • Porovnať s... otvorí súbory PDF v aplikácii ABBYY Porovnať dokumenty.
   Ďalšie informácie o porovnávaní dokumentov nájdete v časti ABBYY Porovnať dokumenty.
  • Zlúčiť do jedného súboru PDF... zlúči viaceré súbory do jedného súboru PDF.
  • Porovnať dokumenty... porovná dve verzie rovnakého dokumentu.

Spracovanie súborov v upraviteľných formátoch priamo z programu Windows Prieskumník:

 1. V programe Windows Prieskumník vyberte jeden alebo viac súborov v upraviteľných formátoch.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor(y) a vyberte jeden z nasledujúcich príkazov:
  • Konvertovať do formátu PDF... skonvertuje súbory do formátu PDF.
   Pri vytváraní dokumentov PDF zo súborov programov Microsoft Word, Microsoft Excel a Microsoft PowerPoint program ABBYY FineReader zachová štruktúru pôvodného dokumentu a všetky záložky a hypertextové odkazy.
  • Konvertovať do formátu PDF a odoslať... skonvertuje súbory do formátu PDF a priloží ich k e-mailovej správe.
  • Porovnať s... otvorí súbory v aplikácii ABBYY Porovnať dokumenty.
  • Zlúčiť do jedného súboru PDF... zlúči viaceré súbory do jedného súboru PDF.
  • Porovnať dokumenty... porovná dve verzie rovnakého dokumentu.

Spracovanie súborov so snímkami priamo z programu Windows Prieskumník:

 1. V programe Windows Prieskumník vyberte jeden alebo viac súborov so snímkami.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na súbor(y) a vyberte jeden z nasledujúcich príkazov:
  • Konvertovať pomocou programu ABBYY FineReader 14 skonvertuje súbory so snímkami do rôznych formátov
   • Konvertovať na prehľadávateľný dokument PDF
   • Konvertovať na dokument PDF obsahujúci iba snímky
   • Konvertovať na dokument programu Microsoft Word
   • Konvertovať na dokument programu Microsoft Excel
   • Konvertovať do iného formátu
  • Otvoriť v editore OCR otvorí súbory so snímkami v programe OCR Editor.
  • Zlúčiť do jedného súboru PDF... zlúči viaceré súbory do jedného súboru PDF.
  • Porovnať s... otvorí súbory so snímkami v aplikácii ABBYY Porovnať dokumenty.

Príkazy, ktoré sú k dispozícii v ponuke skratiek programu Windows Prieskumník, závisia od počtu a formátu vybratých súborov.

Ak nevidíte príkazy programu ABBYY FineReader v ponuke skratiek programu Windows Prieskumník...

02.11.2018 16:19:56


Please leave your feedback about this article