Vytváranie dokumentov PDF z vybraných strán

Program PDF Editor umožňuje vytvárať dokumenty PDF z vybratých strán.

  1. V table Strany vyberte strany, z ktorých chcete vytvoriť súbor PDF.
  2. Pravým tlačidlom myši kliknite na strany a kliknite na Vytvoriť PDF z vybratých strán v ponuke skratiek.
  3. Vytvorený dokument sa otvorí v novom okne programu PDF Editor.

11/2/2018 4:19:56 PM


Please leave your feedback about this article