Vypĺňanie formulárov

Program PDF Editor umožňuje zobraziť, vyplniť, uložiť a vytlačiť interaktívne formuláre.

 1. Ak dokument obsahuje formulár, zobrazí sa nasledujúca správa:

  Zvýrazňovanie polí môžete vypnúť zrušením začiarknutia políčka Zvýrazniť polia v tejto správe.
  Ak vo formulári PDF nie sú zvýraznené žiadne polia, formulár môžete napriek tomu vyplniť pomocou nástroja Textové políčko.
  Pozrite tiež: Pridávanie textu do dokumentu PDF.
 2. Ak chcete vyplniť formulár, vyberte hodnoty z rozbaľovacieho zoznamu alebo zadajte text z klávesnice.


Pomocou programu ABBYY FineReader môžete tiež:

 • Načítať údaje do formulára
  Kliknite na Upraviť > Formulárové údaje > Načítať formulárové údaje zo súboru.... V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte súbor *.fdf obsahujúci údaje a kliknite na Otvoriť. Formulár sa vyplní údajmi zo súboru *.fdf.
 • Uložiť údaje formulára
  Kliknite na Upraviť > Formulárové údaje > Uložiť formulárové údaje do súboru.... Do dialógového okna, ktoré sa otvorí, zadajte názov súboru *.fdf a kliknite na Uložiť. Údaje z formulára sa uložia do súboru *.fdf, ktorý ste vytvorili.
 • Vymazať polia formulára
  Kliknite na Upraviť > Formulárové údaje > Resetovať formulár. Všetky polia formulára sa vymažú.

Ak je v nastaveniach programu vypnutý jazyk JavaScript, niektoré prvky vo formulároch PDF môžu byť nedostupné. Môžu byť napríklad nedostupné kontroly formátu údajov. Jazyk JavaScript môžete aktivovať kliknutím na Možnosti > Iné > Aktivovať JavaScript v dokumentoch PDF otvorených v programe PDF editor.

Pozrite tiež: Funkcie zabezpečenia PDF.

11/2/2018 4:19:56 PM


Please leave your feedback about this article