Nastavenia PPTX

K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:

Nastavenia obrázkov

Dokumenty s veľkým počtom obrázkov môžu byť veľmi veľké. Kvalitu obrázkov a veľkosť výsledného súboru môžete upraviť pomocou možností v rozbaľovacom zozname Zachovať obrázky.

Tip. Ak chcete zmeniť nastavenia ukladania obrázkov, kliknite na Vlastné.... V dialógovom okne Vlastné nastavenia vyberte požadované nastavenia a kliknite na OK.

Nastavenia textu

  • Zachovať hlavičky a päty
    Zachová hlavičky a päty vo výstupnom dokumente.
  • Zachovať konce riadkov
    Zachová pôvodné usporiadanie riadkov textu. Výstupný dokument bude v opačnom prípade mať jediný riadok obsahujúci celý text.
  • V prípade pretekania zúžiť text
    Zmenší veľkosť písma textu, ak sa text nezmestí do bloku textu.

Zachovať metadáta dokumentu, ako sú autori a kľúčové slová

Keď uložíte dokument, zachovajú sa metadáta. Táto možnosť je štandardne zapnutá.

Ak chcete zmeniť metadáta dokumentu, kliknite na tlačidlo Upraviť metadáta..., vykonajte požadované zmeny a kliknite na položku OK.

02.11.2018 16:19:56


Please leave your feedback about this article