Настройки за PPTX

Налични са следните настройки:

Настройки на изображение

Документите, които съдържат голям брой изображения, може да са с много голям размер. Качеството на изображенията и размерът на получения файл могат да бъдат регулирани от опциите в падащия списък Запази изображения.

Съвет. За да промените настройките за запис на изображението, щракнете върху  По избор.... В Потребителски настройки изберете желаните настройки и щракнете върху OK.

Настройки на текст

  • Запази горни и долни колонтитули
    Запазва горните и долни колонтитули в изходния документ.
  • Запази разделянето на редове
    Запазва оригиналната подредба на текстовите редове. В противен случай изходният документ ще има един ред, който съдържа целия текст.
  • Свиване на текста при препълване
    Намалява размера на шрифта на текста, ако текстът не се събира в текстовия блок.

Запазва метаданните на документа, като например автори и ключови думи

Запазва метаданните при запис на документа. Тази опция е разрешена по подразбиране.

Ако искате да промените метаданните на документа, щракнете върху бутона Редактиране на метаданните..., направете желаните промени и щракнете върху OK.

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article