Сканиране на документи на хартиен носител

За да сканирате документ:

 1. В редактора за OCR щракнете върху в лентата с инструмени, след което щракнете върху Файл >Сканирай страници....
 2. Изберете устройство за сканиране и задайте настройки за сканиране.
 3. Щракнете върху бутона Преглед или където и да е в областта с изображение.
 4. Прегледайте изображението. Ако не сте доволни, променете настройките за сканиране и щракнете върху бутона Преглед отново.
 5. Щракнете върху Настройки... и задайте опции за обработка на изображения.
  Тези опции определят външния вид и свойствата на изходния документ.
 6. Щракнете върху Сканиране.
 7. След като сканирането завърши, ще се покаже диалогов прозорец, предлагащ следните две възможности за избор:
  • Щракнете върху Сканиране на още, ако искате да сканирате още страници, като използвате текущите настройки.
  • Щракнете върху Преглед, ако искате да видите сканираната страница.
  • Щракнете върху , за да затворите диалоговия прозорец.
 8. Ако вече е отворен OCR проект, когато сканирате нови страници, сканираните страници ще бъдат добавени към края на този проект. Ако няма отворен OCR проект, ще бъде създаден нов от сканираните страници.

Вижте Съвети при сканиране за някои съвети как да изберете оптималните настройки за сканиране.

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article