Редактор за OCR

Редакторът за OCR използва технологията за оптично разпознаване на символи за разширено преобразуване на сканирани документи, PDF и графични файлове (включително цифрови снимки) в редактируеми формати.

В редактора за можете да очертавате областите за OCR, да проверявате разпознат текст, да обучавате програмата в разпознаване на нестандартни знаци и шрифтове, както и да използвате някои други разширени функции, за да постигнете максимално качество на разпознаването.

Съдържание на главата

11/2/2018 4:19:10 PM


Please leave your feedback about this article