Използване на виртуален принтер за създаване на PDF документи

Можете да създадете PDF документи от всяко приложение, което Ви позволява да изберете принтер. PDF-XChange 5.0 за ABBYY FineReader 14 ще се използва.

  1. Отворете документа, от който искате да създадете PDF.
  2. Отворете диалоговия прозорец за опции за печат.
  3. В списъка с налични принтери изберете PDF-XChange 5.0 за ABBYY FineReader 14.
  4. Ако е необходимо, щракнете върху Свойства... и задайте настройките за създаване на PDF.
  5. Щракнете върху Печат, за да започнете да създавате PDF документ.
  6. В отворилия се диалогов прозорец можете да промените името и местоположението на Вашия файл, да отворите документа за преглед, след като е бил записан, или да го изпратите по имейл. Можете също да изберете да добавите PDF документа, който се създава, към съществуващ PDF документ, като изберете Добавяне на файлове към PDF.

11/2/2018 4:19:10 PM


Please leave your feedback about this article