Предварителен преглед на PDF документи

Редакторът за PDF Ви позволява да преглеждате и да търсите в PDF документи и да копирате текст, изображения и таблици в тях.

За да отворите PDF документ в редактора за PDF:

  • Отворете Нова Задача, щракнете върхуОтваряне, след което върху задачата Отваряне на PDF документ .
  • Отворете Нова Задача и щракнете върху Файл > Отваряне на PDF документ....

Документът ще бъде отворен в редактора за PDF.

За да персонализирате начина, по който се показва документа, използвайте следните настройки.

  • Режимите на преглед променят начина, по който се показват и прелистват страниците.

Вижте също: Режими на преглед.

  • Функцията за мащабиране Ви позволява да увеличавате и намалявате документа.

  • Реален размер показва страницата в мащаб 100%.
  • По ширина променя мащаба, в който се показва документът така, че широчината на документа съвпада с широчината на екрана.
  • В прозореца променя мащаба, в който се показва документът така, че височината на документа съвпада с височината на екрана.
  • Намаляване/Увеличаване Ви позволява да промените ръчно мащаба.

За да скриете/покажете лентата с инструменти на PDF, щракнете върху бутона Инструменти на PDF в главната лента с инструменти.

Съдържание на главата

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article