Запис в PDF/A

Редакторът за PDF Ви позволява да записвате документи в PDF/A – формат, предназначен за продължително съхранение.

PDF/A документите съдържат цялата информация, необходима за правилното им показване:

 • Всички шрифтове са вградени в документа (с изключение на тези за невидимия текст).
 • Използват се само шрифтове, които могат да бъдат вградени.
 • Цветовете се показват правилно независимо от устройството.
 • Използваните в документа метаданни са съвместими с приложимите стандарти.

Не се поддържа следното:

 • аудио, видео и 3D обекти
 • скриптове
 • криптиране
 • връзки към външно съдържание
 • съдържание с авторски права (напр. LZW).

За да запишете PDF документ в PDF/A:

 1. Щракнете върху Файл > Записване като > PDF документ.... Или щракнете върху бутона в главната лента с инструменти и после щракнете върху PDF документ....
 2. В отворилия се диалогов прозорец задайте име и местоположение на документа.
 3. Изберете Създаване на PDF/A и после изберете PDF/A версия от падащия списък.
 4. Щракнете върху Запис.

Можете да създадете съвместими с PDF/A документи от различни формати. Вижте също: Създаване на PDF документи.

PDF/A версии

PDF/A-1

PDF/A-2 PDF/A-3
B, A B, A, U B, A, U
 • 2005: PDF/A-1 е базирана на PDF 1.4 и поддържа следните функции:
  • Лента с инструменти – достъпна – допълнителни изисквания към документа (етикети)
  • B – основна – основно ниво на съвместимост

ISO 19005-1:2005 (Cor 1: 2007, Cor 2: 2011).

 • 2011: PDF/A-2 е базирана на PDF 1.7 и поддържа допълнителни функции:
  • U - Unicode
  • JPEG2000 компресия
  • прозрачност
  • PDF/A прикачени файлове
  • цифрови подписи

ISO 19005-2:2011.

 • 2012: PDF/A-3 поддържа допълнителни функции:
  • прикачени файлове във всеки формат

ISO 19005-3:2012.

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article