Получаване на документи

След като стартирате редактора за OCR, трябва да отворите графичен или PDF файл. В тази глава са дадени инструкции как можете да получите изображения и PDF документи за последваща обработка в редактора за OCR.

Съдържание на главата

Качеството на разпознаване зависи от качеството на изображенията и PDF файловете, които отваряте с ABBYY FineReader. За информация за сканиране и фотографиране на документи и отстраняване на често срещани дефекти при сканиране и фотографиране вижте Опции за обработка на изображения и Ръчно редактиране на изображения.

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article