Запис в други формати

Редакторът за PDF Ви позволява да записвате цели PDF документи или само избрани страници в различни формати: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, HTML, графични формати и много други.

  1. Щракнете върху Файл > Записване като и после върху желания формат. Или щракнете върху и после върху желания формат.
  2. В отворилия се диалогов прозорец задайте име и местоположение на документа.
  3. Отворете падащия списък до Опции на файл и задайте дали искате да се създаде един файл за всички страници или отделен файл за всяка страница.
  4. Щракнете върху Запис.
  5. В резултат PDF документът ще бъде конвертиран във формат по Ваш избор, като се използват текущо избраните опции за запис.

За да промените опциите за запис, щракнете върху бутона Опции... в диалоговия прозорец за запис и изберете желаните опции за запис. Или щракнете върху Инструменти > Опции... > Настройки на формат. Ще се отвори диалоговият прозорец с опциите и ще покаже раздел за формата, който сте избрали.

За да конвертирате само някои страници от документа, в панела Страници изберете страниците, които искате да конвертирате, щракнете върху тях с десния бутон на мишката и щракнете върху Записване като в контекстното меню, после върху изходния формат.

Можете да конвертирате PDF и графични файлове в документи в различни формати. Вижте също: Създаване на документи на Microsoft Word, Създаване на документи на Microsoft Excel и Други формати.

11/2/2018 4:19:10 PM


Please leave your feedback about this article