Типове PDF документи

Свойствата на PDF документ зависят от програмата, в която е бил създаден. Някои PDF документи имат възможност за търсене и текстът може да бъде копиран, а в други документи това е възможно само ако ги отворите в специални приложения, например ABBYY FineReader. Има три типа PDF документи.

PDF документи само с изображения

PDF документите само с изображения са създадени при сканиране на хартиени документи. Те съдържат само изображения на страници и нямат текстов слой. PDF документите само с изображения нямат възможност за търсене, а текстът в тях не може да се променя или маркира в приложения за преглед на PDF.

ABBYY FineReader 14 използва специален OCR процес във фонов режим, който създава временен текстов слой в документи само с изображения, което дава възможност за търсене и копиране на текста им и дори редактиране на изображенията на страницата. Нещо повече, ABBYY FineReader 14 Ви позволява да запишете текстовия слой в документа, така че да позволява търсене и копиране на текста в документа в други приложения. Вижте също: Настройки за PDF.

PDF документи с възможност за търсене

PDF документите с възможност за търсене се състоят от изображения на страниците с невидим текстов слой под тях. Документите от този тип обикновено са създадени чрез сканиране на хартиен документ, разпознаването му и записване на разпознатия текст в текстов слой.

Когато отворите PDF документ в ABBYY FineReader, той анализира документа, за да определи дали съдържа използваем текстов слой. Вижте също: Опции за разпознаване. Ако има текстов слой, в текста на документа може да се търси и той да се копира от всяко приложение за PDF. За разлика от много други приложения за PDF, ABBYY FineReader Ви позволява също и да редактирате текста в PDF документи с възможност за търсене.

В ABBYY FineReader могат да се създадат PDF документи с възможност за търсене чрез:

  1. Добавяне на текстов слой към PDF документ само с изображения.
  2. Конвертиране на PDF документи и файлове с изображения в PDF формат с възможност за търсене. За да направите това, разрешете опцията Текст под изображението на страницата в групата опции Настройки на PDF с възможност за търсене в настройките на PDF формат. Вижте също: Настройки за PDF.

PDF документи, които са създадени в други приложения

PDF документи с възможност за търсене могат да се създадат от документи в различни редактируеми формати (например DOCX). Документите от този тип съдържат текстов слой и снимки, но не съдържат изображения на страници. В тези документи може да се търси и текстът и снимките могат да бъдат копирани и редактирани, при условие че потребителят знае паролата или тези действия не изискват въвеждане на парола.

PDF документи от този тип могат да бъдат създадени чрез:

  1. Отваряне на документ, който може да се редактира, в програмата, в която е създаден, и записването му в PDF формат.
  2. Конвертиране на друг тип PDF документ или на документ в друг формат в този тип PDF чрез използване на ABBYY FineReader (в настройките на PDF формат разрешете опцията Само текст и картини в групата опции Настройки на PDF с възможност за търсене). Вижте също: Настройки за PDF.

Полученият документ ще може по-лесно да се редактира от другите типове PDF документи, но може визуално да се различава от оригинала.

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article