Създаване на PDF документи

В прозореца Нова задача можете:

 • да създавате PDF файлове от файлове в разнообразни формати;
 • да конвертирате няколко файла в PDF;
 • да комбинирате няколко файла в един PDF;
 • да създавате PDF файлове с възможност за търсене;
 • да създавате документи в съответствие с PDF/A.

Конвертиране на един или повече файлове

 1. Щракнете върху раздела Отваряне, след което върху Конвертиране в PDF.
 2. В отворилия се диалогов прозорец изберете един или повече файлове за конвертиране.
 3. Задайте настройките за конвертиране. Тези настройки определят външния вид и свойствата на изходния документ.
  1. Качество на изображението Качеството на изображенията и размерът на получения файл могат да бъдат регулирани от опциите в падащото меню Качество на изображението:
   • Най-добро качество
    Изберете тази опция, за да запазите качеството на снимките и изображението на страницата. Оригиналната резолюция ще се запази.
   • Балансиран
    Изберете тази опция, за да намалите размера на изходния PDF файл, без да загубите прекалено много от качеството на изображенията.
   • Компактен размер
    Изберете тази опция, за да получите малък по размер PDF файл за сметка на качеството на изображенията.
   • По избор...
    Изберете тази опция, за да персонализирате записването на изображението. В диалоговия прозорец Потребителски настройки задайте желаните стойности и щракнете върху OK.
  2. Пълнотекстово търсене Използвайте това падащо меню, за да активирате или деактивирате пълнотекстовото търсене в изходния документ:
   • Както в оригиналния документ Текстът в изображенията няма да бъде разпознат. Потребителите ще могат да търсят в изходния документ само ако оригиналният документ има текстов слой.
   • Търсене вътре в текста и изображенията Текстът в изображенията ще бъде разпознат. Потребителите ще могат да търсят в изходния документ.
   • Изключи пълнотекстово търсене Документът ще бъде преобразуван в PDF само с изображения. Потребителите няма да могат да търсят в изходния документ.
  3. Създаване на PDF/A документи Изберете тази опция, за да създадете документ в съответствие с PDF/A. По подразбиране ще бъде създаден PDF/A-2b документ. Щракнете върху Повече опции..., за да създадете друга версия на PDF/A.
  4. Използване на MRC компресия Изберете тази опция, за да приложите компресия със смесено растерно съдържание (MRC), с цел да намалите размера на файла без забележима загуба на качеството на изображението.
  5. Езици за OCR Изберете езиците на документа. Вижте също: Езици за разпознаване.
  6. Настройки за предварителна обработка на изображенията Тук можете да зададете някои допълнителни манипулации, които да се изпълнят на сканираните и графичните файлове, за да се подобри външният им вид и качеството на конвертиране. Вижте също: Опции за обработка на изображения.
  7. Повече опции... Отворете прозореца раздела PDF на диалаговия прозорец Настройки на формат.
 4. Добавете или премахнете файлове, ако е необходимо.
 5. Щракнете върху бутона Конвертиране в PDF.
 6. Задайте целева папка за изходния файл.
  Когато задачата е изпълнена, полученият PDF документ ще бъде поставен в зададената от Вас папка.

Комбиниране на файлове

 1. Щракнете върху раздела Отваряне, след което върху Конвертиране в PDF.
 2. В отворилия се диалогов прозорец изберете файловете, които искате да конвертирате.
 3. Задайте настройките за конвертиране.
 4. Добавете или премахнете файлове, ако е необходимо.
 5. Подредете файловете в желания ред и изберете опцията Комбиниране на всички файлове в един документ.
 6. Щракнете върху бутона Конвертиране в PDF.
 7. Задайте име и целева папка за изходния файл.
  Когато задачата е изпълнена, полученият PDF документ ще бъде поставен в зададената от Вас папка.

11/2/2018 4:19:10 PM


Please leave your feedback about this article