Други формати

В прозореца Нова задача можете да конвертирате PDF файлове и изображения в популярни формати (*.pptx, *.odt, *.html, *.epub, *.fb2, *.rtf, *.txt, *.csv, *.djvu) и да комбинирате няколко файла в един документ.

Конвертиране на един или повече файлове

 1. Щракнете върху раздела Отваряне, след което върху Конвертиране въвДруги формати.
 2. В отворилия се диалогов прозорец изберете един или повече файлове за конвертиране.
 3. Задайте настройките за конвертиране. Тези настройки определят външния вид и свойствата на изходния документ.
  1. Изберете изходен формат Изберете формат, в който да конвертирате файла си.
  2. Езици за OCR Изберете езиците на документа. Вижте също: Езици за разпознаване.
  3. Повече опции... Отваря съответния раздел на диалоговия прозорец Настройки на формат.
 4. Добавете или премахнете файлове, ако е необходимо.
 5. Щракнете върху бутона Конвертиране в <format> .
 6. Задайте целева папка за изходния файл.
  Когато задачата е изпълнена, полученият документ ще бъде поставен в зададената от Вас папка.

Комбиниране на файлове

 1. Щракнете върху раздела Отваряне , след което върху Конвертиране въвДруги формати.
 2. В отворилия се диалогов прозорец изберете файловете, които искате да конвертирате.
 3. Задайте настройките за конвертиране.
 4. Добавете или премахнете файлове, ако е необходимо.
 5. Подредете файловете в желания ред и изберете опцията Комбиниране на всички файлове в един документ.
 6. Щракнете върху бутона Конвертиране в <format>.
 7. Задайте име и целева папка за изходния файл.
  Когато задачата е изпълнена, полученият документ ще бъде поставен в зададената от Вас папка.

11/2/2018 4:19:10 PM


Please leave your feedback about this article