Запис на резултатите от сравнението

Има два начина за записване на разликите в ABBYY Сравняване на документи:

  1. За да запишете резултатите от сравнението като коментари в анотиран PDF документ, направете едно от следните:
    • Щракнете върху документа, който искате да запишете, и после върху Файл > Затваряне на документа с разлики като PDF....
    • Щракнете върху в лентата с инструменти над документа, който искате да запишете.
  2. За да запишете резултатите от сравнението в таблица в Microsoft Word, направете едно от следните
    • Щракнете върху Файл > Запазване на разликите във файл....
    • Щракнете върху в раздела РАЗЛИЧИЯ.

02.11.2018 16:19:10


Please leave your feedback about this article