Spara resultat från jämförelser

Det finns två sätt att spara skillnader i ABBYY Jämför dokument:

  1. Gör följande för att spara resultaten från jämförelsen som kommentarer i ett annoterat PDF-dokument:
    • Klicka på dokumentet du vill spara och sedan på Fil > Spara dokument med skillnader som PDF....
    • Klicka på knappen på verktygsfältet ovanför dokumentet du vill spara.
  2. Gör ett av följande för att spara resultaten från jämförelsen i en tabell i Microsoft Word
    • Klicka på Fil > Spara skillader till fil....
    • Klicka på i verktygsfältet SKILLNADER.

11/2/2018 4:19:58 PM


Please leave your feedback about this article