Bakgrundstolkning

PDF-redigeraren låter dig söka och kopiera text och bilder i PDF-dokument utan ett textlager, t.ex. skannade dokument och dokument som skapats från bildfiler. Detta är möjligt tack vare en OCR-process som körs i bakgrunden.

Bakgrundstolkning är aktiverat som standard och startar automatiskt när du öppnar ett PDF-dokument.

Tolkningsprocessen i bakgrunden förändrar inte innehållet i PDF-filen. Istället lägger processen till ett tillfälligt textlager som inte kommer vara tillgängligt när du öppnar dokumentet i andra applikationer.

Om du vill göra dokumentet sökbart i andra applikationer kommer du bli tvungen att spara textlagret som skapades genom tolkningens bakgrundsprocess. För att göra det klicka på Fil > Tolka dokument > Tolka dokument... Se även: Tolka text.

Viktigt! Kontrollera att rätt OCR-språk har valts för dokumentet om funktionerna för att söka eller kopiera inte fungerar korrekt. Se även: Dokumentegenskaper att överväga innan OCR.

För att avaktivera bakgrundstolkningen rensar du Aktivera bakgrundstolkning i PDF-redigeraren alternativet i Alternativ dialogrutan.

Tolkningens bakgrundsprocess kan inte köras på datorer med enkärninga processorer.

11/2/2018 4:19:58 PM


Please leave your feedback about this article