Om ett felaktigt teckensnitt används eller något tecken ersätts med "?" eller "□"

Om du ser "?" eller "□" istället för bokstäverna i Text panelen kan du kontrollera om teckensnitten som valts för att visa den tolkade texten innehåller alla tecken som används i din text.

Se även: Nödvändiga fonter.

Du kan byta teckensnitt för tolkad text utan att köra OCR-processen igen.

Så ändrar man font i ett kort dokument:

  1. Välj ett textfragment där några tecken har fel font.
  2. Högerklicka på urvalet och klicka på Egenskaper genvägsmenyn.
  3. Välj önskad font från Font rullgardinsmenyn i Textegenskaper panelen. Fonten i det valda textfragmentet kommer att ändras i enlighet.

Så ändrar man font i ett långt dokument där stilar används:

  1. Klicka på Verktyg > Formatmallsredigeraren....
  2. I Formatmallsredigeraren dialogrutan väljer du den stil du vill redigera och ändrar dess font.
  3. Klicka på OK. Fonten i alla textfragment som använder denna stil kommer att ändras i enlighet.

Om ett OCR-projekt har tolkats eller redigerats på en annan dator kan texten i dokumentet visas felaktigt på din dator. Om så är fallet, se till att alla teckensnitt som används i detta OCR-projekt är installerade på din dator.

11/2/2018 4:19:58 PM


Please leave your feedback about this article