Skapa PDF-dokument från valda sidor

PDF-redigeraren låter dig skapa PDF-dokument från valda sidor.

  1. Välj i panelen Sidor de sidor du vill skapa en PDF från.
  2. Högerklicka på sidorna och klicka på Skapa PDF från valda sidor i snabbmenyn.
  3. Det skapade dokumentet kommer öppnas i ett nytt fönster i PDF-redigeraren.

11/2/2018 4:19:58 PM


Please leave your feedback about this article