Tạo tài liệu PDF từ các trang đã chọn

PDF Editor cho phép bạn tạo tài liệu PDF từ các trang đã chọn.

  1. Trong ô Trang, chọn các trang mà bạn muốn tạo tệp PDF từ đó.
  2. Nhấp chuột phải vào các trang và nhấp Tạo PDF từ các trang đã chọn trên trình đơn lối tắt.
  3. Tài liệu đã tạo sẽ được mở trong cửa sổ PDF Editor mới.

02.11.2018 16:20:06


Please leave your feedback about this article