Nhận xét

PDF Editor cung cấp các công cụ để thêm ghi chú vào bất cứ phần nào của tài liệu PDF, giúp việc thảo luận và xem lại tài liệu PDF trở nên đơn giản hơn nhiều.

  1. Nếu thanh công cụ Công cụ PDF đang ẩn, mở ra bằng cách nhấp vào nút Công cụ PDF trên thanh công cụ chính.
  2. Nhấp vào công cụ trên thanh công cụ Công cụ PDF.
  3. Nếu bạn không thích màu ghi chú mặc định, chọn màu khác trên thanh công cụ xuất hiện bên trên tài liệu.
  4. Nhấp vào vị trí bạn muốn ghi chú xuất hiện trên trang và nhập ghi chú.

Bạn có thể thay đổi màu của ghi chú hiện tại bằng trình đơn lối tắt của ghi chú đó.

Để tìm hiểu cách mở ghi chú, trả lời ghi chú hoặc xóa ghi chú, xem Cộng tác trên tài liệu PDF.

11/2/2018 4:20:06 PM


Please leave your feedback about this article