Chèn và chỉnh sửa ảnh

PDF Editor cho phép bạn chèn ảnh vào loại tài liệu PDF bất kỳ.

  1. Nhấp vào nút trên thanh công cụ Công cụ PDF.
  2. Trong hộp thoại mở ra, chọn một ảnh và nhấp Mở.
  3. Di chuyển ảnh đến vị trí mong muốn trên trang.

Bạn có thể di chuyển, xoay, xóa và định lại kích thước ảnh. Khi bạn di chuyển một ảnh, ảnh đó có thể chồng lấp với các đối tượng khác trên trang. Để đưa ảnh chồng lấp lên tiền cảnh, nhấp chuột phải vào ảnh và chọn Đưa ảnh lên trang trước.

Để xóa ảnh:

  • Để xóa ảnh trong tài liệu PDF thông thường, nhấp chuột phải vào ảnh và nhấp Xóa trên trình đơn lối tắt.
  • Bạn có thể xóa một phần ảnh tài liệu và bất cứ thứ gì mà ảnh tài liệu có thể chứa, bao gồm cả ảnh. Để thực hiện việc này, nhấp vào công cụ trên thanh công cụ Công cụ PDF và chọn vùng bạn muốn xóa.

Công cụ Xóa xóa ảnh và văn bản, tự động chọn màu nền phù hợp để tô màu cho không gian trống.

02.11.2018 16:20:06


Please leave your feedback about this article