Vkládání a úprava obrázků

Editor PDF umožňuje vkládání obrázků do jakéhokoli typu dokumentu PDF.

  1. Klikněte na tlačítko na panelu nástrojů Nástroje PDF.
  2. V dialogovém okně, které se otevře, vyberte obrázek a klikněte na možnost Otevřít.
  3. Přesunete obrázek do požadovaného umístění na stránce.

Obrázky můžete přesunovat, otáčet, odstraňovat a měnit jejich velikost. Přesunete-li obrázek, může se překrývat s dalšími objekty na stránce. Chcete-li překrytý obrázek přesunout do popředí, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a zvolte možnost Přesunout obrázek dopředu.

Odstranění obrázku:

  • Chcete-li odstranit obrázek z běžného dokumentu PDF, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a poté klikněte na Odstranit v místní nabídce.
  • Můžete odstranit část obrazu dokumentu a cokoli, co může obsahovat, včetně obrázků. To lze provést kliknutím na nástroj na panelů nástrojů Nástroje PDF a následným výběrem oblasti, kterou chcete odstranit.

Nástroj Vymazat odstraní obrázky a text, automaticky vybere odpovídající barvu pozadí a použije ji k vyplnění prázdného místa.

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article