Kopírování obsahu z dokumentů PDF

Editor PDF umožňuje kopírování textu, obrázků a tabulek z dokumentů PDF do jiných aplikací. Tyto funkce lze použít v dokumentech PDF jakéhokoli typu, dokonce i v těch, které obsahují pouze skeny.

Chcete-li zkopírovat text, postupujte následovně:

 1. Vyberte text, který chcete zkopírovat.
 2. Klikněte na vybraný text pravým tlačítkem myši a poté klikněte na Kopírovat text v místní nabídce, nebo klikněte na jednu z ikon na místním panelu nástrojů, který se zobrazí nad textem.
 3. Vložte text do požadované aplikace.

Chcete-li zkopírovat text ze stránky, na které již je textová vrstva (bez ohledu na to, či původní, nebo vytvořená procesem rozpoznávání na pozadí), vyberte text, klikněte na něj pravým tlačítkem myši a klikněte na Kopírovat text v místní nabídce.

Chcete-li zkopírovat tabulku, postupujte následovně:

 1. Vyberte tabulku, kterou chcete zkopírovat.
 2. Klikněte na vybranou tabulku pravým tlačítkem myši a poté klikněte na Kopírovat tabulku v místní nabídce, nebo klikněte na jednu z ikon na místním panelu nástrojů, který se zobrazí nad tabulkou.
  K úpravě tabulky před jejím zkopírováním můžete použít místní panel nástrojů nad tabulkou. Do tabulky můžete přidávat svislé a vodorovné oddělovače, odebírat z ní oddělovače a rozdělovat nebo slučovat buňky tabulky.

  V původním souboru nebudou v tabulce provedeny žádné změny.
  Po úpravě tabulky opět klikněte na Kopírovat tabulku.
 3. Vložte tabulku do požadované aplikace.

Je-li kopírovaný obsah výrazně odlišný od původního dokumentu:

 • Pokud dokument nemá textovou vrstvu, zkontrolujte, zda jsou vybrány správné jazyky OCR.
 • Je-li na stránce s obsahem, který chcete kopírovat, nekvalitní textová vrstva, nahraďte ji novou textovou vrstvou.

Nyní se pokuste zkopírovat obsah znovu.

Chcete-li zkopírovat část stránky jako obrázek, postupujte následovně:

 1. Vyberte oblast, kterou chcete zkopírovat.
 2. Klikněte na vybranou oblast pravým tlačítkem myši a poté klikněte na Kopírovat obrázek v místní nabídce, nebo klikněte na jednu z ikon na místním panelu nástrojů, který se zobrazí nad oblastí. Pokud vybraná oblast obsahuje text, tento text nebude rozpoznán a bude zkopírován jako část obrázku.
 3. Vložte obrázek do požadované aplikace.

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article