Zmenšování velikosti dokumentů PDF

Dokumenty PDF obsahující obrázky stránek nebo velké množství obrázků mohou být velmi velké. Editor PDF umožňuje zmenšování velikosti takových dokumentů.

  1. Klikněte na Soubor > Zmenšit velikost souboru....
  2. V dialogovém okně, které se otevře, jsou k dispozici následující možnosti:
    • Kvalita obrázku - Tuto možnost vyberte, pokud chcete zmenšit velikost souboru tím, že snížíte kvalitu obrázků v dokumentu.
    • Použít kompresi MRC (níže uveďte jazyky OCR) - Tuto možnost vyberte, pokud na rozpoznané stránky chcete použít algoritmus komprese MRC, čímž výrazně zmenšíte velikost souboru při zachování vizuální kvality obrazů stránek.
    • Jazyky OCR - Ujistěte že, že jsou vybrány správné jazyky OCR.
  3. Klikněte na Použít.

Zkomprimovaný dokument PDF se otevře v novém okně.

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article