הקטנת מסמכי PDF

מסמכי PDF שמכילים תמונות עמוד או מספר רב של תמונות עשויים להיות גדולים מאוד. עורך PDF מאפשר לך להקטין מסמכים מעין אלה.

  1. לחץ על File > Reduce File Size....
  2. בתיבת הדו-שיח שתיפתח, האפשרויות הבאות זמינות:
    • Image quality - בחר באפשרות זו אם ברצונך להקטין את הקובץ על-ידי הפחתת איכות התמונות שבתוך המסמך.
    • Use MRC compression (specify OCR languages below) - בחר באפשרות זו אם ברצונך להחיל את אלגוריתם הדחיסה של MRC על העמודים המזוהים, מה שיקטין באופן משמעותי את הקובץ תוך שמירה על האיכות הוויזואלית של תמונות העמוד.
    • OCR languages - הקפד לבחור את השפות הנכונות לזיהוי תווים אופטי (OCR).
  3. לחץ על Apply.

מסמך ה-PDF הדחוס ייפתח בחלון חדש.

11/2/2018 4:19:24 PM


Please leave your feedback about this article