בדיקה ועריכה של טקסטים

לאחר השלמת התהליך של זיהוי התווים האופטי (OCR), הטקסט המזוהה יופיע בחלונית טקסט. תווים שזוהו עם רמת מהימנות נמוכה יודגשו, כדי שתוכל לזהות בקלות שגיאות בזיהוי תווים אופטי (OCR) ולתקן אותן.

ניתן לערוך טקסט מזוהה ישירות בחלונית טקסט או בתיבת הדו-שיח Verification (לחץ על Recognize > Verify Text... כדי לפתוח תיבת דו-שיח זו). בתיבת הדו-שיח Verification, ניתן לבדוק מילים עם רמת מהימנות נמוכה, לתקן שגיאות איות ולהוסיף מילים חדשות למילון המשתמש.

בנוסף, ABBYY FineReader מאפשר לך לשנות את עיצוב מסמכי הפלט.

כדי לשנות את העיצוב של טקסטים מזוהים, השתמש בלחצנים בסרגל הכלים הראשי של החלונית טקסט ובלחצנים בחלונית Text Properties (לחץ עם הלחצן הימני במיקום כלשהו בחלונית טקסט, ולאחר מכן לחץ על Properties בתפריט הקיצור כדי להציג חלונית זאת).

בעת זיהוי טקסט, ABBYY FineReader מזהה את הסגנונות שבהם נעשה שימוש בטקסט. כל הסגנונות המזוהים מוצגים בחלונית Text Properties. ניתן לערוך את הסגנונות כדי לשנות את עיצוב הטקסט כולו. בעת שמירת טקסטים מזוהים בתבנית DOCX‏, ODT או RTF, ניתן לשמר את כל הסגנונות הקיימים.

ראה גם: :

11/2/2018 4:19:24 PM


Please leave your feedback about this article