הפעלת עורך זיהוי התווים האופטי (OCR)

קיימות כמה דרכים להפעיל את עורך זיהוי התווים האופטי (OCR):

  • בחלון משימה חדשה, לחץ על:
    • New Task> Open > Open in OCR Editor
    • או על New Task > Tools > OCR Editor
    • או על New Task > File > Open in OCR Editor...
  • בעורך PDF, לחץ על:
  • פתח את תפריט ההתחלה ב-Windows, ולחץ על ABBYY FineReader 14 > עורך זיהוי תווים אופטי (OCR) של ABBYY FineReader 14 (לחלופין, לחץ על התחלה > כל התוכניות > ABBYY FineReader 14 > עורך זיהוי תווים אופטי (OCR) של ABBYY FineReader 14 ב-Windows 10).

עצה. ניתן להגדיר את עורך זיהוי התווים האופטי (OCR) כך שבעת הפעלתו הוא יפתח את הפרויקט האחרון שהיה בשימוש או ייצור פרויקט חדש. לשם כך, לחץ על New Task > Options > General ובחר באפשרות Open a new OCR project או באפשרות Open the last used OCR project.

11/2/2018 4:19:24 PM


Please leave your feedback about this article