הסרת מידע סודי

באמצעות ABBYY FineReader 14, ניתן להסיר מידע סודי מטקסטים מזוהים.

  1. לחץ על Tools > Redaction Mode, או לחץ על הלחצן בסרגל הכלים הראשי בחלק העליון של החלונית טקסט.
  2. בחלונית טקסט, השתמש בסמן כדי להשחיר את הטקסט שברצונך למחוק.
    עצה. אם תשחיר תווים מסוימים בטעות, תוכל לבטל את ההסרה האחרונה בלחיצה על Ctrl+Z או בלחיצה על הלחצן Undo בסרגל הכלים הראשי.
  3. שמור את המסמך.

הטקסט שהוסר יופיע בקובץ הפלט כנקודות. אם תבנית השמירה שבחרת תומכת בצבעי רקע וטקסט, קטעי הטקסט שהוסרו יופיעו כמרובעים שחורים.

כדי לבטל את מצב ההסרה, ניתן

  • ללחוץ שוב על Tools > Redaction Mode, או
  • ללחוץ שוב על הלחצן בסרגל הכלים הראשי.

02.11.2018 16:19:24


Please leave your feedback about this article