Odstraňování důvěrných informací

S využitím aplikace ABBYY FineReader 14 můžete z rozpoznaných textů odstraňovat důvěrné informace.

  1. Klikněte na Nástroje > Režim redigování nebo klikněte na tlačítko na hlavním panelu nástrojů v horní části podokna Text.
  2. V podokně Text použijte značkovač k začernění textu, který si přejete skrýt.
    Tip. Pokud nějaké znaky začerníte omylem, můžete poslední revizi vrátit zpět. Stačí stisknout kombinaci kláves Ctrl+Z nebo kliknout na tlačítko Zpět na hlavním panelu nástrojů.
  3. Uložte dokument.

Redigovaný text se ve výstupním dokumentu zobrazí jako tečky. Pokud uložený formát, který jste zvolili, podporuje text a barvy na pozadí, redigované části textu se zobrazí jako černé obdélníky.

Chcete-li režim redakcevypnout:

  • Klikněte na tlačítko Nástroje > Režim redigování nebo
  • Klikněte na tlačítko na hlavním panelu nástrojů.

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article