Integrace s Průzkumníkem Windows

Aplikace ABBYY FineReader se integruje s průzkumníkem Windows. V důsledku toho se příkazy aplikace ABBYY FineReader zobrazí při kliknutí pravým tlačítkem myši na soubor v některém z podporovaných formátů, což umožňuje otevírání a upravování dokumentů PDF, provádění OCR obrazových souborů, převody souborů, kombinování více souborů do jednoho souboru PDF a porovnávání souborů.

Chcete-li soubor PDF otevřít a zpracovat přímo z programu Průzkumník Windows:

 1. V Průzkumníku Windows vyberte jeden nebo více souborů PDF.
 2. Klikněte na soubor(y) pravým tlačítkem myši a zvolte jeden z následujících příkazů:
  • Upravit pomocí aplikace ABBYY FineReader 14 otevírá soubory PDF v editoru PDF
   Další informace o práci s PDF dokumenty v editoru PDF viz Práce s dokumenty PDF.
  • Převést pomocí aplikace ABBYY FineReader 14 - převádí soubory PDF do různých formátů:
   • Převést na dokument PDF s možností vyhledávání
   • Převést na dokument PDF obsahující pouze obrázky
   • Převést na dokument aplikace Microsoft Word
   • Převést na dokument aplikace Microsoft Excel
   • Převést do jiného formátu
  • Otevřít v editoru OCR otevírá soubory PDF v editoru OCR.
   Více informací o práci s editorem OCR naleznete v kapitole Práce s editorem OCR.
   Pokud v Průzkumníkovi Windows vyberete více souborů, po kliknutí na Převést pomocí aplikace ABBYY FineReader 14 v místní nabídce se otevře okno Nová úloha. Další informace o dostupných nastaveních převodu naleznete v kapitolách Vytváření dokumentů PDF, Vytváření dokumentů Microsoft Word, Vytváření dokumentů Microsoft Excel a Ostatní formáty.
  • Porovnat s... otevírá soubory PDF v aplikaci ABBYY Porovnat dokumenty.
   Další informace o porovnávání dokumentů naleznete v kapitole ABBYY Porovnat dokumenty.
  • Sloučit soubory do jediného dokumentu PDF... slučuje více souborů do jednoho souboru PDF.
  • Porovnat dokumenty... porovnává dvě verze stejného dokumentu.

Chcete-li zpracovat soubory ve formátech s možností úprav přímo z Průzkumníka Windows:

 1. V Průzkumníkovi Windows vyberte jeden nebo více souborů ve formátech s možností úprav.
 2. Klikněte na soubor(y) pravým tlačítkem myši a zvolte jeden z následujících příkazů:
  • Převést do formátu PDF... převádí soubory do formátu PDF.
   Při vytváření dokumentů PDF ze souborů aplikací Microsoft Word, Microsoft Excel a Microsoft PowerPoint zachovává aplikace ABBYY FineReader strukturu původního dokumentu i veškeré karty, záložky a hypertextové odkazy.
  • Převést do dokumentu PDF a odeslat... převádí soubory do formátu PDF a připojuje je k e-mailovým zprávám.
  • Porovnat s... otevírá soubory v aplikaci ABBYY Porovnat dokumenty.
  • Sloučit soubory do jediného dokumentu PDF... slučuje více souborů do jednoho souboru PDF.
  • Porovnat dokumenty... porovnává dvě verze stejného dokumentu.

Chcete-li zpracovat obrazové soubory přímo z Průzkumníka Windows:

 1. V Průzkumníkovi Windows vyberte jeden nebo více obrazových souborů.
 2. Klikněte na soubor(y) pravým tlačítkem myši a zvolte jeden z následujících příkazů:
  • Převést pomocí aplikace ABBYY FineReader 14 převádí obrazové soubory do různých formátů.
   • Převést na dokument PDF s možností vyhledávání
   • Převést na dokument PDF obsahující pouze obrázky
   • Převést na dokument aplikace Microsoft Word
   • Převést na dokument aplikace Microsoft Excel
   • Převést do jiného formátu
  • Otevřít v editoru OCR otevírá obrazové soubory v editoru OCR.
  • Sloučit soubory do jediného dokumentu PDF... slučuje více souborů do jednoho souboru PDF.
  • Porovnat s... otevírá obrazové soubory v aplikaci ABBYY Porovnat dokumenty.

Příkazy, které jsou skutečně k dispozici v místní nabídce Průzkumníka Windows, závisejí na počtu a formátu vybraných souborů.

Pokud příkazy aplikace ABBYY FineReader nevidíte v místní nabídce Průzkumníka Windows...

02.11.2018 16:19:14


Please leave your feedback about this article