Zobrazení a úpravy souborů PDF

S pomocí aplikace ABBYY FineReader můžete snadno zobrazovat, upravovat, komentovat a prohledávat jakýkoli typ souboru PDF, dokonce i ty, které byly získány pouhým naskenováním tištěného dokumentu, a tak neobsahují žádný text s možností úprav či vyhledávání.

Zobrazování souborů PDF a přidávání komentářů

Na obrazovce Nová úloha klikněte na záložku Otevřít a poté klikněte na Otevřít dokument PDF. Vybraný dokument se otevře v editoru PDF pro zobrazení a komentování.

Použijte tlačítka Stránky, Záložky, Vyhledat a Komentáře a s jejich pomocí procházejte dokument.

ABBYY FineReader nabízí následující nástroje pro komentáře:

Nevidíte-li nástroje pro komentáře, klikněte na tlačítko.

Úpravy souborů PDF

ABBYY FineReader nabízí následující nástroje pro úpravy:

Viz také: Úpravy textu, Vkládání a úprava obrázků.

Ochrana dokumentů PDF

Pomocí aplikace ABBYY FineReader můžete:

Viz také: digitální podpisy, odstraňování důvěrných informací z dokumentů PDF, hesla a oprávnění.

Vyplňování formulářů

Aplikace ABBYY FineReader vám umožňuje vyplňovat, ukládat a tisknout interaktivní formuláře.

Po otevření PDF s interaktivním formulářem jsou pole formuláře zvýrazněna a nabízejí možnost výběru hodnoty z rozevíracího seznamu nebo vepsání určitých informací.

Pokud se setkáte s formulářem, který nelze vyplnit prostým vepsáním textu do prázdných polí, použijte nástroj Textový rámeček a napište nezbytné informace na formulář. Viz také: Vyplňování formulářů.

Více informací o práci se soubory PDF naleznete v kapitole Práce s PDF dokumenty.

02.11.2018 16:19:14


Please leave your feedback about this article