Získávání dokumentů

Po spuštění editoru OCR je nutno otevřít obrazový soubor nebo PDF. V této kapitole jsou uvedeny pokyny ohledně získávání obrazů a dokumentů PDF pro následné zpracování v editoru OCR.

Obsah kapitoly

Kvalita OCR závisí na kvalitě obrazů a PDF, které v aplikaci ABBYY FineReader otevřete. Informace o skenování a pořizování snímků dokumentů a o tom, jak odstranit běžné vady ze skenů a fotografií, naleznete v kapitolách Možnosti zpracování obrazu a Ruční úprava obrazů.

11/2/2018 4:19:14 PM


Please leave your feedback about this article