Získanie dokumentov

Po spustení programu OCR Editor musíte otvoriť súbor so snímkou alebo súbor PDF. V tejto kapitole nájdete pokyny, ako môžete získať snímky a dokumenty PDF na následné spracovanie v programe OCR Editor.

Obsah kapitoly

Kvalita OCR závisí od kvality snímok a súborov PDF, ktoré otvoríte pomocou programu ABBYY FineReader. Informácie o skenovaní a fotografovaní dokumentov a takisto o tom, ako odstrániť najčastejšie nedostatky zo skenov a fotografií, nájdete v častiach Možnosti spracovania snímky a Manuálna úprava snímok .

11/2/2018 4:19:56 PM


Please leave your feedback about this article