Hlavné okno

Keď spustíte program ABBYY Porovnať dokumenty, otvorí sa jeho hlavné okno.

  • Zobrazovacia oblasť 1 zobrazuje prvý dokument.
  • Zobrazovacia oblasť 2 zobrazuje druhý dokument.

Tip. Môžete zmeniť spôsob zobrazovania dokumentov:

  • Zobrazenie priblížte stlačením klávesov Ctrl+=, zobrazenie oddiaľte stlačením klávesov Ctrl+- alebo stlačte Ctrl+0, ak chcete obnoviť pôvodnú úroveň priblíženia. Môžete to spraviť aj pomocou príkazov v ponuke skratiek dokumentu a tlačidiel nad dokumentom.
  • Zmeňte spôsob zobrazenia zobrazovacích oblastí kliknutím na Zobraziť > Horizontálne rozdeliť panel dokumentu. Týmto sa horizontálne rozdelí zobrazovacia tabla, t. j. dokumenty sa zobrazia nad sebou.
  • Karta POROVNAŤ tably úplne vpravo obsahuje nastavenia porovnávania.
  • Karta ROZDIELY tably úplne vpravo obsahuje zoznam rozdielov medzi dokumentmi (zoznam sa zobrazí až po porovnaní dokumentov).

Ďalšie informácie o typoch rozdielov, ktoré je možné zistiť, a o spôsobe ich prechádzania nájdete v časti Zobrazenie výsledkov porovnania .

11/2/2018 4:19:56 PM


Please leave your feedback about this article