Het hoofdvenster

Na het opstarten van ABBYY Documenten vergelijken wordt het hoofdvenster geopend.

  • Weergavegebied 1 geeft het eerste document weer.
  • Weergavegebied 2 geeft het tweede document weer.

Tip. U kunt de weergave van de documenten aanpassen:

  • Zoom in door te drukken op Ctrl+=, zoom uit door te drukken op Ctrl+- of druk op Ctrl+0 om het zoomniveau terug te zetten. U kunt dit ook doen met de opdrachten in het snelmenu van het document en met de knoppen boven het document.
  • Pas de weergave van de weergavegebieden aan door te klikken op Weergave > Documentdeelvenster horizontaal splitsen. Hierdoor wordt het weergavevenster horizontaal gesplitst, waarbij het ene document boven het andere wordt weergegeven.
  • Het VERGELIJKEN tabblad van het meest rechtse deelvenster bevat de vergelijkingsinstellingen.
  • Het VERSCHILLEN tabblad van het meest rechtse deelvenster bevat een lijst van verschillen tussen de twee documenten (de lijst wordt alleen weergegeven nadat u de documenten met elkaar heeft vergeleken).

Zie voor meer informatie over de diverse verschillen die kunnen worden gedetecteerd en hoe u erdoorheen bladert Vergelijkingsresultaten weergeven.

11/2/2018 4:19:46 PM


Please leave your feedback about this article