Tabellen opslaan

Met ABBYY FineReader kunt u tabellen opslaan in de indelingen XLS, XLSX en CSV.

XLS en XLSX

U kunt de tekst als volgt in de XLS- of XLSX-indeling opslaan:

  • Klik op de pijl naast de Opslaan als knop op de hoofdwerkbalk en selecteer Microsoft Excel-werkmap . Als de indeling die u nodig hebt niet voorkomt in de lijst, selecteert u In andere indelingen opslaan... en in het dialoogscherm dat wordt geopend selecteert u de gewenste indeling. U kunt ook klikken op Bestand > Opslaan als > Microsoft Excel-werkmap .

Het document wordt opgeslagen in de indeling die u hebt opgegeven. Om de opslagopties te wijzigen, klikt u op de Opties... knop in het opslagdialoogvenster en selecteert u de gewenste opslagopties op het XLS(X)- tabblad.

Als u maar een paar pagina's van het document wilt opslaan, kunt u in het Pagina's deelvenster de pagina's selecteren die u wilt opslaan en in het snelkoppelingsmenu klikt u op Opslaan als > Microsoft Excel-werkmap .

Aanvullende opslagopties kunt u selecteren op het Indelingsinstellingen > XLS(X) tabblad van het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties... om dit dialoogvenster te openen).

CSV

U kunt de tekst als volgt in de CSV-indeling opslaan:

  • Klik op de pijl naast de Opslaan als knop op de hoofdwerkbalk en selecteer CSV-document . Als de indeling die u nodig hebt niet voorkomt in de lijst, selecteert u In andere indelingen opslaan... en in het dialoogscherm dat wordt geopend selecteert u de gewenste indeling. U kunt ook klikken op Bestand > Opslaan als > CSV-document .

Het document wordt opgeslagen in de CSV-indeling. Om de opslagopties te wijzigen, klikt u op de Opties... knop in het opslagdialoogvenster en selecteert u de gewenste opslagopties op het CSV- tabblad .

Als u maar een paar pagina's van het document wilt opslaan, kunt u in het Pagina's deelvenster de pagina's selecteren die u wilt opslaan en in het snelkoppelingsmenu klikt u op Opslaan als > CSV-document .

Aanvullende opslagopties kunt u selecteren op het Indelingsinstellingen > CSV tabblad van het Opties dialoogvenster (klik op Gereedschappen > Opties... om dit dialoogvenster te openen).

02.11.2018 16:19:46


Please leave your feedback about this article