Formulieren invullen

Met de PDF-editor kunt u interactieve formulieren invullen, opslaan en afdrukken.

1. Als een document een formulier bevat, wordt het volgende bericht weergegeven:

U kunt de veldmarkering uitschakelen. Verwijder daarvoor het vinkje in het Velden markeren selectievakje in dit bericht.
Als geen velden zijn gemarkeerd op een PDF-formulier, kunt u nog steeds zo'n formulier invullen met het Tekstkader gereedschap.
Zie ook: Tekst toevoegen aan een PDF-document.

2. Om een formulier in te vullen, selecteert u de waarden uit de vervolgkeuzelijst of voert u de tekst in met het toetsenbord.


ABBYY FineReader bevat ook de volgende functies:

  • Gegevens in een formulier laden
    Klik op Bewerken > Formuliergegevens > Formuliergegevens van bestand laden.... In het dialoogvenster dat wordt geopend, selecteert u het *.fdf-bestand dat de gegevens bevat en klikt u op Openen. Het formulier wordt ingevuld met de gegevens uit het *.fdf-bestand.
  • Formuliergegevens opslaan
    Klik op Bewerken > Formuliergegevens > Formuliergegevens naar bestand opslaan.... In het dialoogvenster dat wordt weergegeven, voert u een naam in voor uw *.fdf-bestand en klikt u op Opslaan. De gegevens uit het formulier worden opgeslagen in het *.fdf-bestand dat u hebt gemaakt.
  • Formuliervelden wissen
    Klik op Bewerken > Formuliergegevens > Formulier herstellen. Alle formuliervelden worden gewist.

Als JavaScript is uitgeschakeld in de programma-instellingen, zijn sommige elementen in PDF-formulieren mogelijk niet beschikbaar. Zo is de controle van de gegevensindeling mogelijk niet beschikbaar. U kunt JavaScript inschakelen door te klikken op Opties > Ander > JavaScript inschakelen in PDF-documenten die zijn geopend in de PDF-editor.

Zie ook: Beveiligingsfuncties PDF.

02.11.2018 16:19:46


Please leave your feedback about this article