Vormide täitmine

PDF-redaktor võimaldab sul vaadata, täita, salvestada ja printida vastastikmõjulisi vorme.

 1. Kui dokument sisaldab vormi, kuvatakse järgmine teade:

  Saad välja esiletõstmise keelata, tühjendades Tõsta väljad esile selles teates oleva märkeruudu.
  Kui PDF-vormis ei tõsteta esile ühtegi välja, saad sellist vormi ikkagi täita, kasutades selleks Tekstiväli tööriista.
  Vaata ka: Teksti lisamine PDF-dokumendile.
 2. Vormi täitmiseks vali ripploenditest väärtused või tipi klaviatuuril tekst.


ABBYY FineReaderiga saad ka:

 • Andmeid vormi laadida
  Klõpsa Redigeeri > Vormiandmed > Laadi vormiandmed failist.... Avanevas kahekõne aknas vali andmeid sisaldav *.fdf fail ja klõpsa Ava. Vorm täidetakse *.fdf failist pärinevate andmetega.
 • Salvesta vormi andmed
  Klõpsa Redigeeri > Vormiandmed > Salvesta vormiandmed faili.... Avanevas kahekõne aknas anna oma *.fdf failile nimi ja klõpsa Salvesta. Vormi andmed salvestatakse sinu loodud *.fdf faili.
 • Vormi väljade puhastamine
  Klõpsa Redigeeri > Vormiandmed > Lähtesta vorm. Puhastatakse vormi kõik väljad.

Kui JavaScript on programmi seadetes keelatud, ei pruugi mõned PDF-vormide osad olla kasutatavad. Näiteks ei pruugi olla kasutatavad andmete vormingu kontrollimised. Saad lubada JavaScript'i, klõpsates Suvandid > Muu > Luba JavaScript PDF-redaktoris avatud PDF-dokumentidel.

Vaata ka: PDF-i turvafunktsioonid.

11/2/2018 4:19:22 PM


Please leave your feedback about this article