CSV seaded

Saadaval on järgmised seaded:

Teksti seaded

  • Ära säilita tabelitevälist teksti
    Salvestab vaid tabelid ja eirab ülejäänut.
  • Eralda leheküljed märgiga (#12)
    Salvestab lehekülje algse paigutuse.

Eraldaja

Määratleb märgi, mida kasutatakse andmeveergude eraldamiseks väljundiks olevas CSV-dokumendis.

Kodeerimine

ABBYY FineReader tuvastab koodilehe automaatselt. Koodilehe muutmiseks vali soovitud koodileht ripploendist üksuses Kodeerimine.

Säilita dokumendi metaandmed, nagu autorid ja märksõnad

Säilitab metaandmed, kui salvestad dokumendi. See suvand on vaikimisi lubatud.

Kui soovid dokumendi metaandmeid muuta, klõpsa Redigeeri metaandmeid... nuppu, tee soovitud muudatused ja klõpsa OK.

11/2/2018 4:19:22 PM


Please leave your feedback about this article