TXT seaded

Saadaval on järgmised seaded:

Dokumendi küljendus

Vali sobiv seadistus vastavalt sellele, kuidas plaanid väljunddokumenti kasutada.

 1. Vormindatud tekst
  Säilitab lõigud, kuid ei säilita objektide täpseid asukohti ja reavahesid. Lisaks sellele kasutatakse taandridade ja tabelite jaoks tühimikke. Loodud tekst joondatakse vasakule. Paremalt-vasakule kirjas tekstid joondatakse paremale.
  Püstised tekstid saavad rõhtseteks.
 2. Lihttekst
  Ei säilita vormingut.

Teksti seaded

 • Säilita reavahetused
  Säilitab tekstiridade algse paigutuse. Kui see suvand ei ole valitud, salvestatakse iga lõik kui üks tekstirida.
 • Eralda leheküljed märgiga (#12)
  Salvestab lehekülje algse paigutuse.
 • Eralda lõigud tühja reaga
  Eraldab lõigud tühjade ridadega.
 • Säilita päised ja jalused
  Säilitab väljunddokumendis päised ja jalused.

Kodeerimine

ABBYY FineReader tuvastab koodileht automaatselt. Koodilehe muutmiseks vali soovitud koodileht ripploendist üksuses Kodeerimine.

Säilita dokumendi metaandmed, nagu autorid ja märksõnad

Säilitab metaandmed, kui salvestad dokumendi. See suvand on vaikimisi lubatud.

Kui soovid dokumendi metaandmeid muuta, klõpsa Redigeeri metaandmeid... nuppu, tee soovitud muudatused ja klõpsa OK.

02.11.2018 16:19:22


Please leave your feedback about this article