PPTX seaded

Saadaval on järgmised seaded:

Pildi seaded

Suurt hulka pilte sisaldavad dokumendid võivad olla väga suured. Piltide kvaliteeti ja tulemuseks saadava faili suurust saab muuta suvandite abil Säilita pildid ripploendis.

Näpunäide. Pildi salvestamise seadete muutmiseks klõpsa Kohandatud.... Kahekõne aknas Kohandatud seadistused vali soovitud seaded ja klõpsa OK.

Teksti seaded

  • Säilita päised ja jalused
    Säilitab väljunddokumendis päised ja jalused.
  • Säilita reavahetused
    Säilitab tekstiridade algse paigutuse. Vastasel juhul on väljunddokumendis üks kogu teksti sisaldav rida.
  • Kahanda tekst ületäitumisel
    Vähendab teksti kirjasuurust, kui tekst ei mahu tekstikasti.

Säilita dokumendi metaandmed, nagu autorid ja märksõnad

Säilitab metaandmed, kui salvestad dokumendi. See suvand on vaikimisi lubatud.

Kui soovid dokumendi metaandmeid muuta, klõpsa Redigeeri metaandmeid... nuppu, tee soovitud muudatused ja klõpsa OK.

11/2/2018 4:19:22 PM


Please leave your feedback about this article