Praegune kuupäev ja kellaaeg templitel ning päistes ja jalustes

Saad luua praegust kuupäeva kuvavaid templeid ja päistes'i ja jalustes. Kasuta templite või päistes'i ja jalustes haldajas järgmisi silte.

Silt Näide
<d/> Kuupäev lühivormingus 07.02.2013
<date/> Kuupäev pikas vormingus 7 Veebruar 2013
<t12/> Aeg 12-tunnises vormingus 9:22 PM
<t24/> Aeg 24-tunnises vormingus 21:22
<time/> Aeg HH:MM:SS vormingus 21:22:51

Vaikimisi määravad kuupäeva ja aja vormingud sinu arvuti piirkonnasätted. Võid määratleda erineva vormingu. Näiteks <d=RUS/>, <date=USA/> või <time=ENG/>. Tulemus kuvatakse koheselt eelvaatepaanis.

Klõpsa siin, et näha mõningaid näiteid

Saad määratleda kohandatud kuupäeva ja aja vormingud.

Klõpsa siin, et näha mõningaid näiteid

Saad kuupäeva ja aja vorminguid määratleda silte <date/> ja <time/> kasutades.

<date/> parameetrid

Näide
Aasta
%y Aasta kui arv vahemikus 01 kuni 99 (eelnevate nullidega) 01
%#y Aasta kui arv vahemikus 1 kuni 99 (eelnevate nullideta) 1
%Y Aasta kui arv vahemikus 0001 kuni 9999 (eelnevate nullidega) 2013
%#Y Aasta kui arv vahemikus 1 kuni 9999 (eelnevate nullideta) 2013
Kuu
%b Kuude nimed lühendatult Veebr
%B Kuude täisnimed Veebruar
%m Kuu kui arv vahemikus 01 kuni 12 (eelnevate nullidega) 02
%#m Kuu kui arv vahemikus 1 kuni 12 (eelnevate nullideta) 2
Kuu päev
%d Päev kui arv vahemikus 01 kuni 31 (eelnevate nullidega) 07
%#d Päev kui arv vahemikus 1 kuni 31 (eelnevate nullideta) 7
Nädalapäev
%a Päevade nimed lühendatult Te
%A Kuude täisnimed Teisipäev

<time/> parameetrid

Näide
Tunnid
%H Tunnid 24-tunnises vormingus (00 kuni 23, eelnevate nullidega) 07
%#H Tunnid 24-tunnises vormingus (0 kuni 23, eelnevate nullideta) 7
%I Tunnid 12-tunnises vormingus (01 kuni 12, eelnevate nullidega) 05
%#I Tunnid 12-tunnises vormingus (1 kuni 12, eelnevate nullideta) 5
%p A.M./P.M. tähistus 12-tunnise vormingu jaoks* AM
Minutid ja sekundid
%M Minutid kui arv vahemikus 00 kuni 59 (eelnevate nullidega) 04
%#M Minutid kui arv vahemikus 0 kuni 59 (eelnevate nullideta) 4
%S Sekundid kui arv vahemikus 00 kuni 59 (eelnevate nullidega) 04
%#S Sekundid kui arv vahemikus 0 kuni 59 (eelnevate nullideta) 4

Täiendav parameeter

%%

Protsendi sümbol

Piirkonnasätete muutmine

______________________

* Saadaval ainult piirkondade USA, ENG, HUN ja CZ jaoks.

11/2/2018 4:19:22 PM


Please leave your feedback about this article