Aktuálny dátum a čas na pečiatkach a v hlavičkách a pätách

Môžete vytvoriť pečiatky a hlavičkách a pätách zobrazujúce aktuálny dátum. V správcovi pečiatok alebo správcovi hlavičkách a pätách použite nasledujúce značky.

Značka Príklad
<d/> Dátum v krátkom formáte 07.02.2013
<date/> Dátum v dlhom formáte 7. február 2013
<t12/> Čas v 12 hodinovom formáte 9:22 PM
<t24/> Čas v 24 hodinovom formáte 21:22
<time/> Čas vo formáte HH:MM:SS 21:22:51

Miestne nastavenia počítača predvolene určujú formáty dátumu a času. Môžete určiť iný formát. Napríklad <d=RUS/>, <date=USA/> alebo <time=ENG/>. Výsledok sa okamžite zobrazí v table s ukážkou.

Ak chcete zobraziť niekoľko príkladov, kliknite sem

Môžete zadať vlastné formáty dátumu a času.

Ak chcete zobraziť niekoľko príkladov, kliknite sem

Formáty dátumu a času môžete zadať pomocou značiek <date/> a <time/>.

Parametre značky <date/>

Príklad
Rok
%y Rok ako číslo od 01 do 99 (s úvodnými nulami) 01
%#y Rok ako číslo od 1 do 99 (bez úvodných núl) 1
%Y Rok ako číslo od 0001 do 9999 (s úvodnými nulami) 2013
%#Y Rok ako číslo od 1 do 9999 (bez úvodných núl) 2013
Mesiac
%b Skrátené názvy mesiacov Feb
%B Úplné názvy mesiacov Február
%m Mesiac ako číslo od 01 do 12 (s úvodnými nulami) 02
%#m Mesiac ako číslo od 1 do 12 (bez úvodných núl) 2
Deň mesiaca
%d Deň ako číslo od 01 do 31 (s úvodnými nulami) 07
%#d Deň ako číslo od 1 do 31 (bez úvodných núl) 7
Deň v týždni
%a Skrátené názvy dní Ut
%A Úplné názvy mesiacov Utorok

Parametre značky <time/>

Príklad
Hodiny
%H Hodiny v 24 hodinovom formáte (od 00 do 23, s úvodnými nulami) 07
%#H Hodiny v 24 hodinovom formáte (od 0 do 23, bez úvodných núl) 7
%I Hodiny v 12 hodinovom formáte (od 01 do 12, s úvodnými nulami) 05
%#I Hodiny v 12 hodinovom formáte (od 1 do 12, bez úvodných núl) 5
%p Označenie A.M./P.M. pre 12 hodinový formát* AM
Minúty a sekundy
%M Minúty ako číslo od 00 do 59 (s úvodnými nulami) 04
%#M Minúty ako číslo od 0 do 59 (bez úvodných núl) 4
%S Sekundy ako číslo od 00 do 59 (s úvodnými nulami) 04
%#S Sekundy ako číslo od 0 do 59 (bez úvodných núl) 4

Ďalší parameter

%%

Znak percenta

Zmena miestnych nastavení

______________________

* Dostupné iba pre oblasti USA, ENG, HUN a CZ.

11/2/2018 4:19:56 PM


Please leave your feedback about this article