Ak vas text obsahuje prilis vela specialnych alebo vzacnych terminov

Program ABBYY FineReader 14 kontroluje rozpoznané slová podľa vnútorného slovníka. Ak text, ktorý chcete rozpoznávať, obsahuje veľa špeciálnych termínov, skratiek a názvov, presnosť rozpoznávania môžete zlepšiť ich pridaním do slovníka.

  1. V ponuke Nástroje kliknite na Zobraziť slovníky....
  2. V dialógovom okne Používateľské slovníky vyberte požadovaný jazyk a kliknite na Zobraziť....
  3. Otvorí sa dialógové okno Slovník. V tomto dialógovom okne napíšte slovo a kliknite na Pridať slovo alebo vyberte slovo a kliknite na Odstrániť.

Ak slovník už obsahuje slovo, ktoré sa pokúšate pridať, zobrazí sa správa konštatujúca, že slovo, ktoré sa pokúšate pridať, už je v slovníku.

Môžete si naimportovať používateľské slovníky vytvorené v predchádzajúcich verziách programu ABBYY FineReader (t. j. verzie 9.0, 10, 11 a 12).

  1. V ponuke Nástroje kliknite na Zobraziť slovníky....
  2. V dialógovom okne Používateľské slovníky vyberte požadovaný jazyk a kliknite na Zobraziť....
  3. Otvorí sa dialógové okno Slovník. V tomto dialógovom okne kliknite na tlačidlo Importovať... a vyberte súbor so slovníkom, ktorý chcete importovať (musí mať príponu *.pmd, *.txt alebo *.dic).

11/2/2018 4:19:56 PM


Please leave your feedback about this article