Nastavenia EPUB / FB2

K dispozícii sú nasledujúce nastavenia:

Rozloženie dokumentu

Vyberte vhodné nastavenia v závislosti od toho, ako chcete použiť výstupný dokument.

  • Formátovaný text
    Zachová odseky, ale nezachová presné umiestnenie objektov a riadkovanie. Výsledný text bude zarovnaný doľava. Texty písané písmom sprava doľava budú zarovnané doprava.
    Zvislé texty sa zmenia na vodorovné.
    Štýly písiem sa zachovajú iba vo formáte EPUB.
  • Iba text
    Nezachová formátovanie.

Ak ukladáte do formátu EPUB, môžete zachovať písma výberom možnosti Formátovaný text v rozbaľovacom zozname Rozloženie dokumentu a zapnutím možnosti Zachovať písma a veľkosti písem (len EPUB) uvedenej nižšie. Vyberte možnosť Vložiť písma na vloženie písem dokumentu do výslednej elektronickej knihy.
Niektoré zariadenia a softvér nezobrazujú vložené písma.

Vytvoriť obálku

Ak chcete použiť prvú stranu v dokumente ako obálku, zapnite možnosť Použiť prvú stránku ako obálku elektronickej knihy.

Nastavenia obrázkov

Dokumenty s veľkým počtom obrázkov môžu byť veľmi veľké. Kvalitu obrázkov a veľkosť výsledného súboru môžete upraviť pomocou možností v rozbaľovacom zozname Zachovať obrázky.

Tip. Ak chcete zmeniť nastavenia ukladania obrázkov, kliknite na Vlastné.... V dialógovom okne Vlastné nastavenia vyberte požadované nastavenia a kliknite na OK.

Nastavenia EPUB

Môžete si vybrať, ktorú verziu formátu EPUB chcete použiť.

Zachovať metadáta dokumentu, ako sú autori a kľúčové slová

Keď uložíte dokument, zachovajú sa metadáta. Táto možnosť je štandardne zapnutá.

Ak chcete zmeniť metadáta dokumentu, kliknite na tlačidlo Upraviť metadáta..., vykonajte požadované zmeny a kliknite na položku OK.

02.11.2018 16:19:56


Please leave your feedback about this article