Zmenšenie veľkosti dokumentov PDF

Dokumenty PDF, ktoré obsahujú snímky strán alebo veľa obrázkov, môžu byť veľmi veľké. Program PDF Editor umožňuje zmenšiť veľkosť týchto dokumentov.

  1. Kliknite na Súbor > Zmenšiť veľkosť súboru....
  2. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, sú dostupné nasledujúce možnosti:
    • Kvalita obrazu - Túto možnosť vyberte, ak chcete zmenšiť veľkosť súboru znížením kvality obrázkov v dokumente.
    • Použiť kompresiu MRC (dolu špecifikujte jazyky OCR) - Túto možnosť vyberte, ak chcete na rozpoznaných stranách použiť algoritmus kompresie MRC, ktorý výrazne zmenšuje veľkosť súboru pri zachovaní vizuálnej kvality snímok strán.
    • Jazyky OCR - Uistite sa, či ste vybrali správny jazyk/jazyky OCR.
  3. Kliknite na Použiť.

Komprimované dokumenty PDF sa otvoria v novom okne.

11/2/2018 4:19:56 PM


Please leave your feedback about this article