Úprava vlastností oblasti

Pri automatickej analýze dokumentu program ABBYY FineReader zistí rôzne typy oblastí na stranách dokumentu, ako napr. Tabuľka, Obrázok, Text, a Čiarový kód. Program takisto analyzuje aj štruktúru dokumentu a zistí záhlavie a ostatné prvky rozvrhnutia ako hlavičky a päty a názvy diagramov.

Nesprávne definované vlastnosti niektorých oblastí Text a Tabuľka môžete zmeniť manuálne.

  1. Vyberte oblasť na table Snímka alebo Priblíženie na zobrazenie jej vlastností v table Vlastnosti oblasti. V tejto table sa zobrazia tieto upraviteľné vlastnosti:
  2. Po vykonaní požadovaných zmien nezabudnite znova rozpoznať dokument, aby sa vami vykonané zmeny v oblastiach prejavili v rozpoznanom texte.

Ak chcete o oblastiach zistiť viac, pozrite si časť Úprava oblastí.

02.11.2018 16:19:56


Please leave your feedback about this article